Οι θάλασσες

Οι θάλασσες σας βρωμάνε πτώματα μεταναστών.